California State University, Northridge WordmarkOviatt Library WordmarkOviatt Library Catalog Wordmark
 
     
Title Youtai ren yi Shanghai / Shanghai shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Shanghai Youtai yan jiu zhong xin bian ; zhu bian Pan Guang, Li Peidong ; fu zhu bian Zhang Jiazhe, Fan Wuji, Shi Fukang = Shanghai Jews memoirs / translated, compiled and edited by Center of Jewish Studies Shanghai & The Committee of Historical Materials, Shanghai Committee of CPPCC ; Editor in Chief Pan Guang, Li Peidong ; Associate Editors in Chief Zhang Jiazhe, Fan Wuji, Shi Fukang.
Published Shanghai Shi : Shanghai shi zheng xie wen shi zi laio bian ji bu, 1995.

LOCATION CALL # STATUS
 Special Collections & Archives  DS135.C5 Y86 1995    IN LIBRARY